Награды преподавателей духового и струнного отделений

Кириенко Я.С. 3  Куприна С

 

Кириенко Я  Кириенко Я.С. 2

 

Федина Е  Швидунова С

 

Швидунова Т   Швидунова Т.П. 2

 

Благодарственное Светлана Павловна 001  Благодарственное Татьяна Павловна 001

1  10

 

13

 

2  3

 

4  

 

Швидунова Звонкая струна  Швидунова Полет звука

5  6

 

преп03  препГрамота Шорохова Л

препГрамота Шорохова Л  Чайковский 4

 

1 3  Федина1

 

Федина 2  2

 

2 3  3

 

3 3 4

 

4 3   5

 

 6  7

 

8  9

 

TVKW1671  Чайковский 3